Τουρισμός | Ηρθε η ώρα να βγει απο τις καλένδες το Ιστορικό Κέντρο Παραμυθιάς

Ένα έργο πνοής για την πόλη, παρατημένο στα συρτάρια...

Share

Έχουν περάσει 7,5 χρόνια από τον Απρίλιο του 2012, όταν και στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, παρουσιάστηκε η μελέτη – ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο δόμησης, την περιοχή της ανάπλασης, την μορφολογία, την σκοπιμότητα, και τους στόχους της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου Παραμυθιάς. Από εδώ μπορείτε να θυμηθείτε την σχετική ενημέρωση.

5 μήνες αργότερα και πιο συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2012, συστάθηκε από το δήμο Σουλίου, επιτροπή με αντικείμενο την κατάθεση πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για την οριοθέτηση του ιστορικού κέντρου Παραμυθιάς.

Τον Μάρτιο του 2013, εγκρίθηκε από τον δήμο Σουλίου το σχετικό αίτημα για χαρακτηρισμό Ιστορικού Κέντρου Παραμυθιάς. Στην εισήγησή του, ο τότε πρόεδρος της ΤΚ Παραμυθιάς Χαράλαμπος Παντελής, μεταξύ άλλων ανέφερε: Η ύπαρξη και λειτουργία Ιστορικού Κέντρου σε μια πόλη, είναι σημαντική αφού ως ζωντανός πυρήνας, με δεδομένη τη διατήρηση – αξιοποίηση των κτιρίων και συνόλων, παρουσιάζει πολιτιστικό ενδιαφέρον ανάπτυξη και σημαντική εμπορική κίνηση. Οι ιστορικοί οικισμοί πρέπει να προστατεύονται και να αναβαθμίζονται για να υπάρχει πολιτιστική και πολιτισμική συνέχεια. Ο προσδιορισμός – οριοθέτηση- χαρακτηρισμός του κέντρου, θεωρείται το πρώτο βήμα της στρατηγικής ανάπτυξης των ιστορικών κέντρων των πόλεων. Χωρίς τον προσδιορισμό και τη θεσμοθέτησή του ως παραδοσιακό τμήμα, είναι αδύνατη η λήψη μέτρων προστασίας, ανάδειξης και χρήσης του.

Έτσι τοτε, το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:

Α. Το χαρακτηρισμό ως ιστορικού κέντρου του τμήματος του τομέα Α του σχεδίου πόλεως Παραμυθιάς (παλιός Τομέας Α) με πρόσθετα τμήματα – σύμφωνα και με το σχέδιο-με την κατάργηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου και τη διατήρηση της «εν τοις πράγμασι» οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής και την θεσμοθέτηση νέων όρων δόμησης για την πλήρη αξιοποίηση των μικρών ιδιοκτησιών, και την διατήρηση του χαρακτήρα του Ιστορικού Κέντρου.
Β. Το χαρακτηρισμό συνόλων αλλά και μεμονωμένων κτιρίων ως διατηρητέων ως προς τα κελύφη και μόνο, για την προστασία της κλίμακας και των μορφολογικών στοιχείων του παραδοσιακού δομημένου περιβάλλοντος”.
Γ. Την εξουσιοδότηση της Δήμαρχου για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια που θα χρειαστεί για την υλοποίηση της απόφασης.

Από τότε καμιά εξέλιξη. Βέβαια θα πρέπει να συνυπολογιστεί πως η χώρα ήδη ειχε βυθιστεί στην οικονομική κρίση, ωστόσο ο χαρακτηρισμός του ιστορικού κέντρου κάτω από προϋποθέσεις θα ήταν ένα αναπτυξιακό έργο, και αξίζει την συνέχιση των προσπαθειών. Τότε είχαμε γράψει πως είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το ότι τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου συμφώνησαν να εντοπιστούν τα κατάλληλα προγράμματα χρηματοδότησης για την ένταξη του έργου.

Πλέον έχουμε Σεπτέμβριο του 2019 με νέα δημοτική αρχή. Τοσο η πλειοψηφία οσο και όλες οι δημοτικές παρατάξεις του νέου δημοτικού συμβουλίου, δεσμεύτηκαν προεκλογικά πως το έργο θα υλοποιηθεί. Ας ξεκινήσει η υλοποίηση λοιπόν.

Φωτογραφίες: Ιωάννα Μαυρομάτη

In this article

Join the Conversation