Προσκληση της δημοτικής αρχής για τον απολογισμό πεπραγμένων της Κυριακής