Β. Γιογιακας: Να αυξηθούν οι δόσεις για τη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών

Να εξετάσει την αύξηση του αριθμού των δόσεων για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, ζητά ο Β. Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον...

Να εξετάσει την αύξηση του αριθμού των δόσεων για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, ζητά ο Β. Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας επισημαίνει ότι με το ισχύον καθεστώς των 12 δόσεων, επιχειρήσεις και επαγγελματίες αδυνατούν να ανταποκριθούν ή ακόμα και να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους: κ. Υπουργό Οικονομικών κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ: «Επέκταση αριθμού μηνιαίων δόσεων πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4158/2013 και με τις διατάξεις της παραγράφου Ε- υποπαράγραφος Ε1 του Ν.4336/2015, παρέχεται η δυνατότητα πάγιας ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση προϋποτίθεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ενώ οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μετά των προβλεπόμενων προσαυξήσεων εξοφλούνται, κατ’ ανώτατο όριο, σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ο περιορισμένος αριθμός των μηνιαίων δόσεων υποχρεώνει τους δικαιούχους – επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες – στην καταβολή ποσών ανά μήνα στα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα είτε να εκπίπτουν της πάγιας ρύθμισης, είτε να μην μπορούν να ενταχθούν εξ αρχής. Η απουσία ενός αποτελεσματικού προγράμματος για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία επιτείνει την υστέρηση εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων τα οποία στηρίζονται κυρίως στις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) που διαβίβασε πρόσφατα στη Βουλή ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζουν τα 15.3 δισ. ευρώ – όταν το τρέχον υπόλοιπο στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 ανερχόταν στο ποσό των 14,9 δισ. ευρώ – ενώ το συνολικό ποσό των εισπράξεων από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως και το Δεκέμβριο του 2015 δεν υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
– Εάν προτίθενται να εξετάσουν την επέκταση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων, τουλάχιστον εις το διπλάσιο, ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
– Εάν και ποια άλλα μέτρα μελετώνται για τον εξορθολογισμό της πάγιας ρύθμισης ώστε να συμπεριλάβει ει δυνατόν περισσότερους οφειλέτες.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!