Μήνυμα του Μάριου Κάτση για την 25η Μαρτίου

Η επανάσταση του 1821 αποτελεί καθοριστικό ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας μας, καθώς σηματοδοτεί την απαρχή, της γέννησης του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Οφείλουμε να στοχαζόμαστε το μήνυμα που μας...

Η επανάσταση του 1821 αποτελεί καθοριστικό ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας μας, καθώς σηματοδοτεί την απαρχή, της γέννησης του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Οφείλουμε να στοχαζόμαστε το μήνυμα που μας έρχεται από τότε, μέσα σε νέες κάθε φορά συνθήκες

Ο αγώνας για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια, εκτός από την ιστορική παρακαταθήκη που άφησε στις επόμενες γενιές, αποτέλεσε και ένα λαμπρό δίδαγμα για τους λαούς της τότε Ευρώπης. Ένα δίδαγμα που ακόμα παραμένει ακέραιο.

Ο αγώνας για την ελευθερία και την εθνική κυριαρχία, στις αντίξοες συνθήκες της εποχής εκείνης, όπου η απολυταρχία που κυριαρχούσε σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο και απειλούσε να σβήσει τη σπίθα της επανάστασης απέναντι σε ένα απολυταρχικό καθεστώς, ξεπέρασε τα όρια του τόπου μας και προκάλεσε ένα κύμα φιλελληνισμού σε προοδευτικούς ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο.

Η ελευθερία, η δημοκρατία και η αξιοπρέπεια δεν έπαψαν ποτέ να είναι επίκαιρες αποτελώντας συστατικό κομμάτι του πολιτισμού μας.

In this article

Join the Conversation