Ερώτηση Βασ. Γιόγιακα για την χρηματοδότηση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Τη δυνατότητα οι μέτοχοι μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων να λαμβάνουν ενίσχυση από το σχετικό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ για την πρόσληψη α’ και β’ βαθμού συγγενών τους, ζητά ο...

Τη δυνατότητα οι μέτοχοι μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων να λαμβάνουν ενίσχυση από το σχετικό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ για την πρόσληψη α’ και β’ βαθμού συγγενών τους, ζητά ο Βασίλης Γιόγιακας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας τονίζει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού είναι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οικογενειακής μορφής στις οποίες κατά κανόνα δεν απασχολείται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΘΕΜΑ: «Όροι χρηματοδότησης μισθολογικού κόστους στη Δράση για την Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020).
Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ. Ι.1.6.1 Επιλέξιμες Δαπάνες, Ενότητα Α. Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών) αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο προς ενίσχυση, δηλαδή δε χρηματοδοτείται, το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενων που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού με τους Εταίρους / Μετόχους της επιχείρησης. Η εν λόγω  εξαίρεση: α. λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, θέτοντας περιοριστικό όρο που θα μπορούσε να ισχύει μόνο στην περίπτωση του υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης, β. δε λαμβάνει υπόψη ότι το συντριπτικό ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού – με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τις μονάδες ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων – είναι Πολύ Μικρές επιχειρήσεις οικογενειακής μορφής στις οποίες κατά κανόνα δεν απασχολείται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Εάν πρόκειται, σε Τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», να αφαιρεθεί ο όρος σύμφωνα με τον οποίο δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που είναι συγγενείς α’ και β’ βαθμούς με τους Εταίρους / Μετόχους της επιχείρησης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!