Ενημερωτική ημερίδα για το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020”