Δημος Σουλίου: Πρόστιμο και μήνυση σε ιδιοκτήτες που δεν προβαίνουν σε αποψίλωσή εν όψει αντιπυρικής περιόδου

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον δήμο Σουλίου, οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπέδων, αγροτεμαχίων και εκτάσεων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα...

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον δήμο Σουλίου, οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπέδων, αγροτεμαχίων και εκτάσεων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωσή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η δημοτική αρχή σε σχετική ανακοίνωση, αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά τις σχετικές συστάσεις ο Δήμος, θα καταθέτει μήνυση για το αδίκημα βάση του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα και θα επιβάλλει πρόστιμο σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας που ισχύει.


In this article

Join the Conversation