Λογιστές Θεσπρωτίας: Παράταση αποχής από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέχρι 3 Μαϊου

Το ∆.Σ. της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ θέλοντας να ξανατονίσει την αντίρρηση του στο προσχέδιο του ασφαλιστικού αλλά και στο νέο φορολογικό το οποίο διαρρέεται, αποφάσισε να ανανεώσει την αποχή...

Το ∆.Σ. της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ θέλοντας να ξανατονίσει την αντίρρηση του στο προσχέδιο του ασφαλιστικού αλλά και στο νέο φορολογικό το οποίο διαρρέεται, αποφάσισε να ανανεώσει την αποχή από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων µέχρι τις 3/5/2016.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους, συγχαίροντας τους για την µέχρι τώρα πετυχηµένη συµµετοχή τους, στην συνέχιση της αποχής µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία.

ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Φ.Ε.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΛΑΟΥΡΑ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
Η ΤΑΜΙΑΣ  ΜΕΜΜΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΤΟΥΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΣΙΩΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!