Βραβεύτηκε απο το Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας για την υψηλότερη βαθμολογία και το εξαιρετικό ήθος

Για την υψηλότερη βαθμολογία αποφοίτησης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας καθώς και για το εξαιρετικό ήθος που επέδειξε κατά την διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Αλιείας και...

Για την υψηλότερη βαθμολογία αποφοίτησης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας καθώς και για το εξαιρετικό ήθος που επέδειξε κατά την διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, βραβεύτηκε η συμπολίτισσά μας Αναστασία Τσιώτα.

Την βράβευση που περιλάμβανε τιμητικό έπαινο καθώς και χρηματικό έπαθλο, έκανε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Βασίλειος Τριανταφύλλου και τα Μέλη της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας.

Η Αναστασία Τσιώτα μεταξύ άλλων ειναι μέλος του ιδρύματος λαογραφικών μελετών Θεσπρωτίας.

του ιδρύματος λαογραφικών μελετών Θεσπρωτίας και του πολιτιστικού συλλόγου Παγκρατίου Παραμυθιάς

In this article

Join the Conversation