Την Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε ο Μάριος Κάτσης, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Γαλλοφωνίας

O Βουλευτής Μάριος Κάτσης εκπροσώπησε τη Βουλή των Ελλήνων στην  Επιτροπή Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Οτάβα  στις 22 και 23 Απριλίου 2016....

O Βουλευτής Μάριος Κάτσης εκπροσώπησε τη Βουλή των Ελλήνων στην  Επιτροπή Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Γαλλοφωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Οτάβα  στις 22 και 23 Απριλίου 2016. Στη Συνέλευση συμμετείχαν  εκπρόσωποι Κοινοβουλίων και Γερουσιών 20 κρατών μελών της Γαλλοφωνίας από την Ευρώπη, τον Καναδά, την Αφρική και την Ασία.

Η παρουσία της χώρας μας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή αφορούσαν την Αρχή Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την προστασία των Ανηλίκων, τα προγράμματα Διακοινοβουλευτικής συνεργασίας  των Γαλλόφωνων Κοινοβουλίων και τη Γνώμη που θα υποβάλει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση στη Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας και θα αφορά την αειφόρο Ανάπτυξη.

Όσον αφορά το θέμα της προστασίας των ανηλίκων, ο Βουλευτής επικεντρώθηκε στo ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων,  επισημαίνοντας ότι το ήμισυ του 31% των παιδιών που εισήλθαν (κυρίως μέσω της Ελλάδος ως πρώτη χώρα υποδοχής) στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο  του 2016, είναι ασυνόδευτοι ανήλικες (στοιχεία Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες) εκ των οποίων  10.000 αγνοούνται (Europol) και εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης εγκληματικών κυκλωμάτων. Επίσης, αναφερόμενος στο µεγάλο αριθµό ασυνόδευτων ανηλίκων, υπογράμμισε την ανάγκη  άµεσης µετεγκατάστασης τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας των κρατών μελών της ΕΕ ενώ επισήμανε την ανάγκη  εντατικοποίησης της συνεργασίας με τις χώρες καταγωγής  και διέλευσης για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. «Η προσφυγική κρίση, επακόλουθο της οποίας είναι και το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων, είναι ζήτημα που ξεπερνά κατά πολύ τη δυνατότητα μιας και μόνο χώρας να το διαχειριστεί, απαιτείται συλλογική προσπάθεια και καταμερισμός των βαρών ώστε να έχουμε αποτέλεσμα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το ενδιαφέρον των νέων για την κοινοβουλευτική Δημοκρατία, ο Βουλευτής αναγνώρισε την ανάγκη ενεργούς συμμετοχή τους στην Πολιτική μέσω της ενίσχυσης των νομοθετικών πλαισίων, της υποστήριξης τους για συμμετοχικές και αντιπροσωπευτικές δομές, της συμμετοχής τους στις εργασίες των θεσμών της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Επίσης, στο πλαίσιο πληροφόρησης και προσέγγισης των νέων, σημείωσε εμφατικά τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας της πληροφορίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα blogs των πολιτικών για τη διαλογική συμμετοχή τους στην πολιτική

In this article

Join the Conversation