Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων σε Παραμυθιά και Καρβουνάρι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 16η Mαίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12.0Ο έως 13.00, στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, για 3 διαφορετικές εκτάσεις σε...

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική θα διεξαχθεί την 16η Mαίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12.0Ο έως 13.00, στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς, για 3 διαφορετικές εκτάσεις σε Παραμυθιά και Καρβουνάρι:

Στην θέση Σιαδάκια στην Παραμυθιά: εμβαδού 4.006,00 τ.μ (τεσσάρων χιλιάδων έξι τ.μ), με κατώτατο μίσθωμα έκτασης ορίζεται το πόσο των 40 ευρώ

Στην θέση ΛΙΒΟΥΖΙ: εμβαδού 4.010,00 τ.μ (τεσσάρων χιλιάδων δέκα τ.μ), με κατώτατο μίσθωμα έκτασης ορίζεται το πόσο των 40,10 ευρώ

Στη θέση ΜΠΑΜΠΑ: εμβαδού 4.050,00 τ.μ (τεσσάρων χιλιάδων πενήντα τ.μ), στη θέση με κατώτατο μίσθωμα έκτασης ορίζεται το πόσο των 40,50 ευρώ

In this article

Join the Conversation