Δημος Σουλίου: Μέχρι 13.5 οι δηλώσεις ζώων των κτηνοτρόφων

Η Δήμαρχος Σουλίου, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων, καλεί όλους τους...

Η Δήμαρχος Σουλίου, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. Δ/τος 318/69 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων, καλεί όλους τους δημότες κτηνοτρόφους που δεν έχουν δηλώσει τα ζώα τους για το έτος 2016, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ μέχρι & 13-05-2016, να καταθέσουν δήλωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός των ζώων, που επιθυμούν να εισάγουν στις Δημοτικές βοσκές της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, κατά το έτος 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η πιο πάνω δήλωση, σας ενημερώνουμε ότι δεν θα συμπεριληφθείτε στους καταλόγους εισαγωγής βοσκής έτους 2016, με συνέπεια να στερηθείτε οικονομικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις).

In this article

Join the Conversation