Το ΚΕΣΥΠ Θεσπρωτίας για τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Το ΚΕΣΥΠ Θεσπρωτίας ενημερώνει τους υποψηφίους που επιθυμούν να υποβάλλουν Αίτηση για τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ότι εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών-στριών στις Στρατιωτικές...

Το ΚΕΣΥΠ Θεσπρωτίας ενημερώνει τους υποψηφίους που επιθυμούν να υποβάλλουν Αίτηση για τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ότι εκδόθηκε από το ΓΕΕΘΑ η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών-στριών στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για το 2016-17, έως τις 20 Μαΐου 2016 η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων

Ενέργειες για τους υποψηφίους
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 (Ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προσράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος – χρόνος): Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

Οι υποψήφιοι -ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:
α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται.
β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Τέλος επισημαίνεται ότι το έντυπο της Αίτησης – Υπεύθυνης ∆ήλωσης Υποψηφίου–ας (Υπόδειγμα «7»), συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά (geetha.mil.gr), µε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων, όπως καθορίζουν οι οδηγίες στο υπόψη έντυπο, ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ συμπληρωμένο από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τους ασκούντες (ή τον ασκούντα) τη γονική µέριµνα – εποπτεία, σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου) και υποβάλλεται ταχυδρομικά µαζί µε λοιπά δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες και στήριξη, εφόσον το επιθυμούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΣΥΠ στα τηλέφωνα: 2665024843 και στο 6945906103.

Σταυρούλα Ζήση
Εκπαιδευτικός/Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ Ηγουμενίτσας
In this article

Join the Conversation