Γελάνε και οι πέτρες… Στο υπερταμείο το ειρηνοδικείο Παραμυθιάς για… πώληση…

Και μη χειρότερα… Πριν από μερικούς μήνες ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ υπέγραφε με την δήμαρχο Σουλίου, την μεταβίβαση του κτιρίου του ειρηνοδικείου στο Δήμο, αφού ο τελευταίος είχε...

Και μη χειρότερα… Πριν από μερικούς μήνες ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ υπέγραφε με την δήμαρχο Σουλίου, την μεταβίβαση του κτιρίου του ειρηνοδικείου στο Δήμο, αφού ο τελευταίος είχε καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα –άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ- για την αγορά του στο δημόσιο διαγωνισμό!!

Το ίδιο κτίριο λοιπόν, που αγοράστηκε από το Δήμο, περιλαμβάνεται στην λίστα που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στα ακίνητα που περνούν στο νέο υπερταμείο με σκοπό την αξιοποίησή τους!!

Μάλιστα αναφέρεται στα ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί υπό αναβλητική αίρεση..

Για την ερμηνεία της αναβλητικής αίρεσης, θα πρέπει να ανατρέξουμε στον αστικό κώδικα ή σε δικηγόρο…

Για την ερμηνεία των πολιτικών επιλογών μάλλον θα πρέπει να τρέξουμε σε ψυχίατρο…
EpirusPost

In this article

Join the Conversation