Γαλατάς: Μουσική βραδιά με παραδοσιακή μουσική και με το βλέμμα στον μικρό Κωνσταντίνο