Αύριο η εκδήλωση για την άλωση της Κωνσταντινουπόλης

29 Μαΐου 1453: Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως Εκδήλωση – πνευματικό μνημόσυνο προς τιμήν των ηρώων της Άλωσης της Βασιλεύουσας. Παρασκευή 27 Μαίου 2016 ώρα 20.30 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων...

29 Μαΐου 1453: Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως Εκδήλωση – πνευματικό μνημόσυνο προς τιμήν των ηρώων της Άλωσης της Βασιλεύουσας.

Παρασκευή 27 Μαίου 2016 ώρα 20.30 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου Σουλίου «Καρκαμίσι» Παραμυθιά

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Θεατρικά Δρώμενα — Διάλεξη για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 29 Μαΐου 1453 από τον κ. Φώτιο Τσίτα. Ιστορικό – Αρχαιολόγο

ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ: Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΕΤΑ
Η προδοσία στο Μάντζικερτ (1 071 μχ.) Η πολιορκία της Πόλης (2 Απριλίου -29 Μαΐου 1453)
Ο λόγος του Μωάμεθ στους πολιορκητές (Δευτέρα 28 1 453)
Ο λόγος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στους πολιορκούμενους (Δευτέρα 28 Μαΐου 1 453)
Ο μονόλογος της Ελένης Παλαιολογίνας -συζύγου του Μωάμεθ
Ο μονόλογος του Ιωάννη Δοκειανού-διδασκάλου της Ελένης Παλαιολογίνας
Επίλογος

In this article

Join the Conversation