Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτριος Βίτσας, εκπρόσωπος της κυβέρνησης στις φετινές εορτές Σουλίου

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτριος Βίτσας, θα είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στις φετινές εορτές του Σουλίου και πιο συγκεκριμένα την τρίτη ημέρα στο Σούλι. Θυμηθείτε το...

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτριος Βίτσας, θα είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στις φετινές εορτές του Σουλίου και πιο συγκεκριμένα την τρίτη ημέρα στο Σούλι.

Θυμηθείτε το πρόγραμμα των τριήμερων εκδηλώσεων από εδώ

In this article

Join the Conversation