Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ΒΙΟΠΑΘΕ. Αναλυτικός πίνακας

Εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία κατα το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, η συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας, (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.ΑΕ) με το ποσό των 20.104,75 ΕΥΡΩ...

Εγκρίθηκε κατα πλειοψηφία κατα το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, η συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας, (ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ.ΑΕ) με το ποσό των 20.104,75 ΕΥΡΩ και την αγορά 685 νέων μετοχών.

Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξανόμενο ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό του 1.358.875,65€ διαιρούμενο σε 49.709 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 € η κάθε μία.

Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει ως εξής:
1.-ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ: Εισφορά σε χρήμα 20.104,75 ευρώ Μετοχές 685,
2.- ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Εισφορά σε χρήμα 79.978,75 Μετοχές 2.725
3.-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Εισφορά σε χρήμα 0,00 Μετοχές 0.
ΣΥΝΟΛΑ: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 100.083,50 ΜΕΤΟΧΕΣ 3.410

Τα νέα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

In this article

Join the Conversation