Δικαιώνει η αποκεντρωμένη τους κτηνοτρόφους και ακυρώνει εν μέρει την απόφαση για τα τέλη στους στάβλους

Με ομόφωνη απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας (δεύτερος βαθμός - ειδική επιτροπή), και μετά από προσφυγή δημότη, ακυρώνεται εν μέρει η απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου του...