Αύριο στο θέατρο του περιφερειακού Αγίου Δονάτου: Της ξενιτιάς τα βάσανα, όσα και τα τραγούδια