Ερώτηση Γιόγιακα στη Βουλή για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων

Για τις ενέργειες που είναι αναγκαίο να προωθήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα φετινά προβλήματα στον καθαρισμό των δημόσιων σχολικών ζητά να πληροφορηθεί ο...

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του ζητήματος και τις ερωτήσεις που κατατεθήκαν στη Βουλή, δε διασφαλίστηκαν πρόσθετες πιστώσεις για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος σύμφωνα με τον ν.3577/2007 βαρύνεται με το κόστος των συμβάσεων μίσθωσης έργου των σχολικών καθαριστριών. Επίσης δεν υπήρξε μέριμνα, ούτε επιτράπηκε με έκδοση σχετικής απόφασης,, ως εναλλακτική λύση, η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από τις επιπρόσθετες επιχορηγήσεις των Δήμων προς τις σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4257/2014, παρά τη σχετική προτροπή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Αντιθέτως, η καταβολή των οφειλόμενων αμοιβών πραγματοποιήθηκε με καθυστερήσεις ενώ ταυτόχρονα κατά το ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προέκυψαν πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού σχολείων λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ).

Επισημαίνεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές παραμένουν σε αδυναμία ως προς την επάρκεια χρημάτων για να καταβάλουν το σύνολο των οφειλομένων αμοιβών και όσες έχουν την ταμειακή δυνατότητα να το πράξουν έχουν νόμιμη απαίτηση εις βάρος του Υπουργείου Παιδείας. Η αποφυγή της επανάληψης ανάλογων προβλημάτων τη σχολική χρονιά 2016 -2017 προϋποθέτει κατ’ αρχάς την έγκαιρη ψήφιση σχετικής τροπολογίας, για την παράταση ισχύος του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η οποία όμως από μόνη της δεν αρκεί. Είναι απολύτως απαραίτητη η έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α για τον ορισμό του αρμόδιου Φορέα χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών και η διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την κάλυψη της αναμενόμενης δαπάνης καθαρισμού των σχολείων, όπως επίσης και την απόδοση της ελλειμματικής χρηματοδότησης προηγουμένου έτους.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

– Εάν προτίθενται να φέρουν άμεσα προς ψήφιση την σχετική τροπολογία, να εκδώσουν άμεσα τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα ορίζεται το πλαίσιο διαχείρισης και το ύψος των χρηματοδοτήσεων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια το 2015−2016, με τρόπο που να είναι σύμφωνος με την 10μηνη διάρκεια του διδακτικού έτους, τις πραγματικές ανάγκες καθαριότητας και εξασφάλισης συνθηκών υγιεινής στα σχολεία, καθώς και την αντίστοιχη διάρκεια – ύψος αμοιβών, των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!