Ενημερωτική ημερίδα για νέο LEADER, την Δευτέρα στο θέατρο Καρκαμίσι