Ερώτηση Γιόγιακα για τα προβλήματα του ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς

Προς τους: κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στο σχεδιασμό της Δράσης...

Προς τους: κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στο σχεδιασμό της Δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” για το 2016-2017»

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθ. 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166, ΦΕΚ Β’ 1850/24-06-2016) ορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το 2016-2017. Στη σχετική ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το νέο σχεδιασμό αυξάνονται οι δυνατότητες επιλογής των γονέων ως προς τους παιδικούς σταθμούς, δίνεται επιλογή της δομής στην οποία οι γονείς επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί τους, διατηρείται ο ίδιος αριθμός ενισχυόμενων οικογενειών και παιδιών χωρίς αλλαγή των ηλικιακών ορίων των ωφελούμενων παιδιών και ενισχύονται όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα μικρότερο από το κατώφλι της φτώχειας.

Σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών υπογραμμίζεται ότι, καθώς ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές, είναι πιθανό αιτούμενοι που δε θα γίνουν δεκτοί στη δομή της αρχικής επιλογής τους να μην έχουν εναλλακτική λύση διότι οι θέσεις σε άλλες δομές θα έχουν καλυφθεί προηγουμένως από άλλους ωφελούμενους. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., οι ωφελούμενοι αυτοί χάνουν το δικαίωμα ενίσχυσης (voucher) και ουσιαστικώς τίθενται εκτός προγράμματος.

Σημειώνεται επίσης ότι, καθώς η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται αμιγώς βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων δίχως να λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια των θέσεων στις δομές της περιοχής τους, είναι πιθανό οι συνολικά 81.000 δυνητικοί ωφελούμενοι να υπερβαίνουν τις προσφερόμενες θέσεις σε διάφορους δήμους της χώρας και επομένως να απολέσουν το δικαίωμα ενίσχυσης. Δεδομένου μάλιστα ότι το voucher δε θα μεταβιβάζεται στον επόμενο κατά τη μοριοδότηση ενδιαφερόμενο άλλης περιοχής όπου ενδεχομένως υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, σε κάθε αρχικό ωφελούμενο που τελικώς θα μείνει εκτός δομών αντιστοιχεί ένας ενδιαφερόμενος που δεν ενισχύθηκε διότι πληρούσε μεν τους όρους της πρόσκλησης αλλά είχε υψηλότερο εισόδημα από τους 81.000 αρχικούς ωφελούμενους.

Ο αποκλεισμός οικογενειών μικρομεσαίας εισοδηματικής κλίμακας και η μη πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων συνεπάγεται μειωμένη εισροή εσόδων για εκατοντάδες δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ανά τη χώρα – η οποία σύμφωνα με εκτίμηση του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θα ανέλθει σε 52,5% – καθιστώντας αμφίβολη την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και διακυβεύοντας τη βιωσιμότητά τους.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
– Ποια είναι η θέση τους στις αιτιάσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σχετικά με τις αδυναμίες του σχεδιασμού για την εν λόγω Δράση,
– Εάν προτίθενται να προχωρήσουν σε τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο βαθμό που διαπιστωθεί εγκαίρως μειωμένη πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

In this article

Join the Conversation