Ημερίδα για την αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων την Τετάρτη 13.07 στο θέατρο Καρκαμίσι