Το εργατοϋπαλληλικό κέντρο για τους παιδικούς σταθμούς

Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι, Εργαζόμενοι, Άνεργοι, Η κυβέρνηση μειώνει την -ούτως ή άλλως- ανεπαρκή χρηματοδότηση, που δεν θα ξεπεράσει τα 175 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα μειώνει και το voucher ανά...

Η σημαντικότερη όμως συνέπεια είναι ότι με τις κυβερνητικές αλλαγές οι παιδικοί σταθμοί χάνουν ολοκληρωτικά τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα και μετατρέπονται σε parking βρεφών και νηπίων! Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία από τις αλλαγές της κυβέρνησης δεν γίνεται με στόχο την εξασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στην προσχολική αγωγή, αλλά αντίθετα γίνονται στο όνομα της "εξυπηρέτησης των γονιών", στην πραγματικότητα για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Πραγματική εξυπηρέτηση των γονιών όμως, σημαίνει ποιοτική, υψηλού επιπέδου προσχολική αγωγή για όλα παιδιά, σε σύγχρονους ασφαλείς δημόσιους παιδικούς σταθμούς με μόνιμους εργαζόμενους που θα μπορούν να εργάζονται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Απαιτούμε:
– Κανένα παιδί εκτός παιδικών σταθμών.
– Αποκλειστικά δημόσιους, δωρεάν ασφαλείς και σύγχρονους παιδικούς σταθμούς, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατάργηση όλων των τροφείων.
– Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στους σταθμούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
– Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων με πλήρη μισθολογικά – εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
– Αποκλειστική διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την επέκταση και ενίσχυση των δημόσιων δομών και όχι χρηματοδότηση των ιδιωτών

In this article

Join the Conversation