Πραγματοποιήθηκε η τακτική συνάντηση των μελών της Συμμετοχικής Ομάδας Πολιτών Θεσπρωτίας

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Συμμετοχικής ομάδας πολιτών Θεσπρωτίας που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο της μαθητικής εστίας, η τακτική συνάντηση των μελών της συλλογικότητας. Θέματα:Α) Γνωριμία με εκπρόσωπο συλλογικότητας Ν....

Β) Συζητήθηκε πρόταση συμπολίτισσας μας και αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής ενός τριημέρου κοινωνικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ δρόμου) στην Ηγουμενίτσα στο τέλος Σεπτεμβρίου. Αποφασίστηκε να γίνει συνάντηση με το κέντρο Αριάδνη καθώς και με τους Εστιάζοντες την Τετάρτη 13 7 2016 και ώρα 21:00 για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης.
Γ) Μετά από σχετική εισήγηση μέλους της συλλογικότητας και θέλοντας να κάνουμε πράξη την πρώτη αμεσοδημοκρατική λειτουργία της συμμετοχικής μας ομάδας συναποφασίστηκε:
α) Η συμμετοχική ομάδα να εκπροσωπείται περιοδικά απ’ όλα τα μέλη της ομάδας.
β) Η εκπροσώπηση θα γίνεται από τριμελή επιτροπή των μελών, η διάρκεια της οποίας θα είναι δίμηνη, πλην της πρώτης θητείας η οποία αρχίζει από 7/7/2016 και τελειώνει 30/9/2016.
γ) Οι αρμοδιότητες της τριμελούς επιτροπής εκπροσώπησης θα είναι, ο συντονισμός όλης της ομάδας για τις τακτικές ή τις έκτακτες συνεδριάσεις, για την εκτέλεση των αποφάσεων της ομάδας , για την αποστολή των ανακοινώσεων – δελτίων τύπου της ομάδας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και στα ίδια τα μέλη της. Ταυτόχρονα η επιτροπή θα εισηγείται τα θέματα στην ομάδα, πέραν αυτών που θέτουν τα υπόλοιπα μέλη. Τέλος η τριμελής επιτροπή θα εκπροσωπεί κατά τη διάρκεια της θητείας της τη συμμετοχική ομάδα απέναντι σε τρίτους και σε ΜΜΕ για κάθε θέμα που ήδη έχει αποφασιστεί.
δ) Εάν για οποιονδήποτε προσωπικό ή άλλο λόγο κάποιο απ’ τα μέλη της επιτροπής εκπροσώπησης απέχει από τα παραπάνω καθήκοντα ή με τη στάση του κατά την τέλεση των καθηκόντων του βλάπτει την εικόνα ή την ουσία και τις βασικές αρχές της ομάδας, τότε η ολομέλεια της συμμετοχικής ομάδας με απόφασή της ανακαλεί από την εκπροσώπησή της το, ή τα μέλη της επιτροπής.
ε) Για την τριμελή επιτροπή εκπροσώπησης της ομάδας και για την πρώτη περίοδο από 7/7/2016 έως και 30/9/2016 συμφωνείται και αποφασίζεται τα μέλη που θα την απαρτίζουν να είναι οι:


1) Βενετόπουλος Αντώνιος
2) Παναγιώτου Πέτρος
3) Θεοδώρου Νικόλαος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!