Ευρεία σύσκεψη για το επιχειρηματικό πάρκο/ εμπορευματικό κέντρο

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου ADRI-UP (Adriatic MoS Upgraded Services). Στην συνάντηση παρευρέθησαν ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας κ. Ανδρέας...

Η πρόταση υπεβλήθη τον Φεβρουάριο του 2016 για χρηματοδότηση ύψους 25.120.000,00 €, με 12εκ. να αντιστοιχούν στην Ελληνική πλευρά. Η κατασκευή του ΕΚ θα χρηματοδοτηθεί από τρεις (3) πηγές χρηματοδότησης ως εξής: από το ταμείο Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ-Τ), από το δημόσιο ταμείο (κρατική χρηματοδότηση) και από ίδια κεφάλαια των 3 Ελλήνων εταίρων (Ο.Λ.ΗΓ., Περιφέρεια Ηπείρου, ΒΙΟΠΑΘΕ).

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται πλέον βάση απόφασης στα 22.725.000€ και το ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ, ανέρχεται σε 31,38%. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020.

Η πρόταση είναι διακρατική, κοινή, ενισχυτική των Θαλασσίων Διαδρόμων της Αδριατικής – Ιονίου με τους εξής Εταίρους:

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν:
– Ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. – επικεφαλής εταίρος
– Η Περιφέρεια Ηπείρου
– Το ΒΙΟΠΑΘΕ Α.Ε.

Από την Ιταλική πλευρά συμμετέχουν:
– Ο Οργανισμός Λιμένος Ανκόνας (Autorita Portuale di Ancona)
– Ο Οργανισμός Λιμένος Τεργέστης (Autorita Portuale di Trieste)
– ο Εμπορευματικός Σταθμός INTERPORTO DI TRIESTE S.p.A
– η R.A.M. (Rete Autostrade del Mare)
– η εταιρεία DBALAB S.A.

Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι δραστηριότητες:
▫ Κατασκευή επιχειρηματικού πάρκου/ εμπορευματικού κέντρου Ηγουμενίτσας και κατασκευή της οδικής σύνδεσης του κέντρου με την Εγνατία Οδό και κατ’ επέκταση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
▫ Μελέτες για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ανάπτυξη νέου τερματικού σταθμού για πλοία Ro-Ro/ Ro-Pax στο λιμάνι της Ανκόνα.
▫ Αναδιάρθρωση της αποβάθρας VI στο λιμάνι της Τεργέστης.
▫ Βελτίωση της σιδηροδρομικής υποδομής στο εμπορευματικό κέντρο “Interporto di Trieste”.
▫ Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ICT tool) για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις λιμενικές περιοχές και εφαρμογή στους τρεις λιμένες σε διαφορετικά επίπεδα.
▫ Διαχείριση έργου και προώθηση αποτελεσμάτων του σε διεθνές επίπεδο.

Θεωρούμε, ότι η ίδρυση του Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή της Ηγουμενίτσας αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου αλλά και εθνική, διότι ενισχύεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών η πλευρά διακίνησης εμπορευμάτων, κυρίως κατά μήκος της Εγνατίας Οδού – Ιονίου Αδριατικής.

Η ένταξη του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταφορών “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF Transport – MoS) και η χρηματοδότηση του από Ευρωπαϊκούς Πόρους/ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ Ίδια συμμετοχή, αποτελεί μοναδική ευκαιρία αύξησης των επενδυτικών πόρων για την περιοχή της Θεσπρωτίας και την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, με όλα τα συνακόλουθα άμεσα και έμμεσα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!