Αλέκος Πάσχος προς υπ. Εργασίας: Nα ενταχτούν τα Επιμελητήρια στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Την ένταξη των Επιμελητηρίων της Χώρας στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ζητά ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Αλέξανδρος Πάσχος με επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά η επιστολή:...

Την ένταξη των Επιμελητηρίων της Χώρας στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας ζητά ο Πρόεδρος Του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Αλέξανδρος Πάσχος με επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στο αίτημα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για την ένταξη των Επιμελητηρίων της Χώρας στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το αίτημα μας θα επανεξετασθεί σε μεταγενέστερο σχεδιασμό.

Στόχος της πολιτείας είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η επανασύνδεση των ανέργων στην αγορά εργασίας και η προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Επιμελητηρίων για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων μελών μας, την στήριξη της τοπικής οικονομίας, αλλά και την επιτυχή υλοποίηση του παλαιότερου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στο οποίο συμμετείχαμε, να επιλεγούν προς ένταξη τα 51 Επιμελητήρια των Δήμων της Χώρας που αρχικά εντάσσονται στην πιλοτική Δράση των «Θυλάκων ανεργίας» καθώς η έδρα τους βρίσκεται σε περιοχή που πλήττεται περισσότερο από την ανεργία.

Τέλος παρακαλούμε όπως επανεξεταστεί άμεσα το πλήρως δικαιολογημένο αίτημα της K.E.E για την ένταξη των Επιμελητηρίων της Χώρας στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας
Αλέξανδρος Πάσχος
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!