Σε δημόσια διαβούλευση το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Αναλυτικά το σχεδιασμός

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση βγάινει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σουλίου και οι πολίτες και οι φορείς που επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις...

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση βγάινει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σουλίου και οι πολίτες και οι φορείς που επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): [email protected] έως και την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016.

Αντικείμενο της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Σουλίου είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων στο Δήμο μέσω της ανάπτυξης δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση των αποβλήτ ων που οδηγούνται σε ταφή .

Σε αυτή την κατεύθυνση, το τοπικό σχέδιο προτείνει δράσεις σε ότι αφορά:
– Την ενίσχυση της χωριστής συλλογής επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών όπως το γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, μέσω της δημιουργίας πράσινων σημείων.
– Τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ανακύκλωσης.
– Τη χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων (απόβλητα τροφών, πράσινα, κλπ.)
– Τη χωριστή συλλογή και διαχείριση λοιπών υλικών (ογκώδη, ΑΗΗΕ, μπαταρίες, ΑΕΚΚ, κλπ.) που μπο ρούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.

Κατεβάστε το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σουλίου απο εδώ
In this article

Join the Conversation