278.000 ευρώ στον δ. Σουλίου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Με το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, από το αποθεματικό των 326. εκατ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιχορηγούνται 8 Δήμοι της χώρας,...

Με το ποσό των 30 εκατ. ευρώ, από το αποθεματικό των 326. εκατ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, επιχορηγούνται 8 Δήμοι της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (ιδιώτες, προμηθευτές κ.α.).

Ανάμεσα στους συγκεκριμένους δήμους βρίσκεται και ο δήμος Σουλίου ο οποίος θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 278.210,63 ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις δικές του ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η επιχορήγηση θα αποδοθεί τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης.

Σύμφωνα με την αποφφαση: «Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, απαιτείται η δημιουργία, από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., λογαριασμού σε κάθε δήμο με τίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων που απορρέουν από συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου μας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών. Για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους, οι επιχορηγούμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης εντολές εξόφλησης με τα στοιχεία των πληρωμών που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Οι εν λόγω εντολές κατόπιν ελέγχου, θα αποστέλλονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να εκτελεστούν απευθείας στους λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων».

In this article

Join the Conversation