Ομόφωνα εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Πολιτική

Ομόφωνα εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Σουλίου, κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με σκοπό να αντιμετωπιστούν κυρίως προβλήματα φτώχειας μέσω κοινωνικών...

Ομόφωνα εγκρίθηκε το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Σουλίου, κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με σκοπό να αντιμετωπιστούν κυρίως προβλήματα φτώχειας μέσω κοινωνικών δομών της δημοτικής αρχής.

Στις Κοινωνικές Δομές που πρόκειται να υποστηριχθούν στη βάση Σχεδίου Δράσης του Δήμου Σουλίου περιλαμβάνονται Κοινωνικά Παντοπωλεία, Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήρια, Κέντρα Σίτισης, Κοινωνικά φαρμακεία ή/και Ιατρεία κλπ.

Στην σχετική εισήγηση, η δήμαρχος Σταυρούλα Μπραΐμη, μεταξύ άλλων ανέφερε πως “η εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας εκτιμάται ότι θα συμβάλει θετικά στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης και στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του περιφερειακού προγραμματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου. Το παρόν Σχέδιο Δράσης προσδιορίζει και εξειδικεύει τις επιμέρους Δράσεις Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, που προβλέπεται να υλοποιήσει ο φορέας”

Οι δράσεις ειναι κυρίως 2:
Δράση 1: Ανάπτυξη / βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας
Δράση 2: Λειτουργία υποδομών στέγασης και σίτισης της Περιφέρειας και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας

In this article

Join the Conversation