432 θέσεις εμπόρων για τον Λάμποβο. Θέσεις και τιμές.

432 παραπήγματα διαστάσεων 3χ3 τ.μ. 9 τετραγωνικά μέτρα θα αναπτυχθούν για το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου. Από αυτά: 25 παραπήγματα διαστάσεων θα διατεθούν για 2 οβελιστήρια με τιμή 6.000...

432 παραπήγματα διαστάσεων 3χ3 τ.μ. 9 τετραγωνικά μέτρα θα αναπτυχθούν για το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου. Από αυτά:

25 παραπήγματα διαστάσεων θα διατεθούν για 2 οβελιστήρια με τιμή 6.000 ευρώ
12 παραπήγματα θα διατεθούν για 6 συνολικά χαλβαδοπωλεία και θα διατεθούν με κλήρωση με τιμή 1.500 ευρώ
20 παραπήγματα θα παραμείνουν για λογαριασμό του Δήμου Σουλίου.
.
Οι τιμές των υπολοίπων, θα εξαρτώνται από την θέση ως εξής:
– Το τμήμα Α΄, ξεκινάει από το παλιό Δημαρχείο Παραμυθιάς μέχρι και την οικία Δημήτριου Τσίλη, στο δεξιό μέρος του δρόμου και θέσεις από τον αριθμό 1 έως 56. Οι θέσεις αυτές (παραπήγματα), θα είναι ανοιχτού τύπου και θα δοθούν με το τρέχον μέτρο, στην τιμή των 80,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. Μετά το τμήμα Α΄ θα τοποθετηθούν αυτοκινούμενα.
– Τμήμα Β΄, ξεκινάει λίγο μετά την οικία Κοσιώρη , έως τα οβελιστήρια και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 46. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 350,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).
– Τμήμα Γ΄ ξεκινάει μετά τα οβελιστήρια έως οικία Χρήστου Τάτση και θέσεις ( παραπήγματα ) από 1 έως 305. Θα κατασκευαστούν παραπήγματα και στην αριστερή πλευρά του δρόμου και σε συνδυασμό με τα παραπήγματα της δεξιάς πλευράς θα είναι κλειστού τύπου στην τιμή των 650,00 ευρώ η θέση ( παράπηγμα).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!