Περι πολεοδομικού σχεδιασμού του δήμου Σουλίου. Του Νίκου Σπυρόπουλου

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ: Η Παραμυθιά είχε πολεοδομικό σχέδιο του 1954,οικόπεδα διανομής Υπουργείου Γεωργίας, τμήματα οικισμού προ 1923, οικόπεδα Πρόνοιας και διανομής Υπ. Γεωργίας στα Σιαμέτια (Αγ. Δονάτος) και οριοθετημένο οικισμό...

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ: Η Παραμυθιά είχε πολεοδομικό σχέδιο του 1954,οικόπεδα διανομής Υπουργείου Γεωργίας, τμήματα οικισμού προ 1923, οικόπεδα Πρόνοιας και διανομής Υπ. Γεωργίας στα Σιαμέτια (Αγ. Δονάτος) και οριοθετημένο οικισμό Αγ. Γεωργίου (Μπουρδέγκα).
Το 2007 εγκρίθηκε το ΓΠΣ Παραμυθιάς περιλαμβάνοντας τις επιμέρους πολεοδομικές ενότητες και συγχρόνως ένταξη επιπλέων εκτάσεων (περιοχή Δημοτικού Σχολείου κπλ).
Το ΓΠΣ/2007 παρουσιάζει πολλές αστοχίες οι οποίες έχουν επισημανθεί και καταγραφή σε παλαιές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και σε συσκέψεις του Δήμου.

Πρόταση:
1.τροποποίηση-αναθεώρηση ΓΠΣ/2007
2. πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής
3. διανομή οικοπέδων που θα προκύψουν στις εκτάσεις που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο (περιοχή Δημ. Σχολείου) με κοινωνικά κριτήρια ή με δημπρασία.

ΓΑΡΔΙΚΙ: Το Γαρδίκι έχει πρόσφατα εγκεκριμένο σχέδιο πόλης (οριοθέτηση- πολεοδόμηση-πράξη εφαρμογής). Στο σχέδιο έχουν παρατηρηθεί αστοχίες και πολίτες του οικισμού έχουν αρχίσει να ετοιμάζουν αιτήσεις για αποσπασματικές και σημειακές τροποποιήσεις .
Πρόταση: συγκέντρωση όλων των προτάσεων για τροποποιήσεις και συνολική τροποποίηση του σχεδίου αν απαιτείται σε συνεργασία με την Πολεοδομική Υπηρεσία.

ΓΛΥΚΗ: Αναφέρω την Γλυκή ξεχωριστά από τους υπολοίπους οικισμούς του δήμου γιατί λόγω του Αχέροντα έχει διαφορετική ανάπτυξη και προοπτική. Η Γλυκή είναι οριοθετημένος οικισμός εντός του οποίου υπάρχει παλαιό σχέδιο του 1951,οικόπεδα διανομής και τμήματα που εντάχθηκαν από την οριοθέτηση. Παρατηρούνται προβλήματα στο παλαιό σχέδιο.
Πράταση: πολεοδόμηση του οριοθετημένου οικισμού αν υπάρχουν χρήματα ή διόρθωση του παλαιού σχεδίου.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Πρώην κοινότητα Σουλίου Στον ιστορικό χώρο του Σουλίου έχει εγκριθεί χωροταξικό σχέδιο που δημιουργεί τεράστια προβλήματα . Οι υπόλοιποι οικισμοί Τσαγγάρι , Αυλοτοποός Κουκλί Φροσύνη Σαμονίδα είναι οικισμοί προ 1923 ή οικισμοί ζώνης 800μέτρων.
Πρόταση:
1. Αντιμετώπιση προβλημάτων χωροταξικού σχεδίου (συνεργασία Δήμου-Αρχαιολογίας- Πολεοδομικής υπηρεσίας
2.οριοθετήσεις οικισμών

Πρώην Δήμος Αχέροντα: Οι οικισμοί Ποταμιάς , Χόϊκας, Αγοράς είναι οριοθετημένοι εκτός των οικισμών Σκανδαλου, Μανδροτόπου.
Πρόταση: 1. Οριοθέτηση των οικισμών Σκανδάλου, Μανδροτόπου 2. Πολεοδόμηση οικισμών

Πρώην δήμος Παραμυθιάς
Οριοθετημένοι οικισμοί: Κρυσταλλοπηγή,Κεφαλόβρυσο, Γκρίκα, Νεοχώρι,Νεράιδα, Πλακωτή, Πολύδροσο, Πέντε Εκκλησίες, Παγκράτι, Σεβαστό, Προδρόμι, Δαφνούλα, Ζερβοχώρι, Καμίνι, Ασφάκα, Ξηρόλοφος, Ραχούλι.
Χωρίς οριοθέτηση: Καρβουνάρι,Κυραπαναγιά,Χρυσαυγή ,Αμπελιά, Ψάκκα,Καλλιθέα, Πετουσι,Σαλονίκη, Ελευθεροχώρι.
Πρόταση:
1. Οριοθέτηση οικισμών
2. Πολεοδόμηση οικισμών
Οι προτάσεις –σκέψεις- επισημάνσεις ή και άλλες που θα προκύψουν έχουν στόχο να γίνει κατά την προσωπική μου άποψη ένας σχεδιασμός –προγραμματισμός για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Σουλίου, όπως γίνεται με το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Υποσημείωση: οι σκέψεις μου αυτές ,αυτήν την περίοδο της μεγάλης οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα μας ,ίσως είναι πολυτέλεια . Όμως ο προγραμματισμός ,η ιεράρχηση στόχων και προτεραιοτήτων είναι εκείνο που θα μας δώσει πάλι ελπίδα να ορθοποδήσουμε.

Σπυρόπουλος Νίκος
Πολιτικός Μηχανικός

In this article

Join the Conversation