Σούλι Παραμυθιάς: Απο τις 16.9 οι εγγραφές στην ακαδημία ποδοσφαίρου