42.000€ το κόστος της κατασκευής και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για τον Λάμποβο

42.000€ θα κοστίσει η κατασκευή των παραπηγμάτων καθώς και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου, που ξεκινά την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στην Παραμυθιά. Σύμφωνα με...

42.000€ θα κοστίσει η κατασκευή των παραπηγμάτων καθώς και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για το παλαιότερο παζάρι της Ηπείρου, που ξεκινά την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στην Παραμυθιά.

Σύμφωνα με τις απόφασεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έγιναν δέκτες οι σχετικές τεχνικές περιγραφές και το κόστος επιμερίζεται ως εξής:

23.969€ για την κατασκευή των παραπηγμάτων απο τον Στρατούρη Κ. Σωτήριο, Οικοδομικές Εργασίες, με έδρα τα Μέγαρα

17.980€ για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτισμό, απο την εταιρία με την επωνυμία Σμέρνος Αθανάσιος & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!