3.746.000 ευρώ, οι προτάσεις της ΔΚ Παραμυθιάς για το τεχνικό πρόγραμμα του 2017

Μια σειρά από έργα, συνολικού προϋπολογισμού 8.306.000 ευρώ, είναι οι προτάσεις της ΔΚ Παραμυθιάς προς την δημοτική αρχή για το τεχνικό πρόγραμμα του 2017, όπως αυτές αποφασίστηκαν στην...

Μια σειρά από έργα, συνολικού προϋπολογισμού 8.306.000 ευρώ, είναι οι προτάσεις της ΔΚ Παραμυθιάς προς την δημοτική αρχή για το τεχνικό πρόγραμμα του 2017, όπως αυτές αποφασίστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του συμβουλίου της ΔΚ.

Το νούμερο μπορεί να ακούγετε μεγάλο, ωστόσο τα 3.500.000 υπολογίζονται από την πιθανή ένταξη έργων σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και πιο συγκεκριμένα 3.000.000 για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης + 500.000 για το σχολείο Βούλγαρη.

Στις προτάσεις ενδιαφέρον έχει μελέτη για την δημιουργία πεζόδρομου-ποδηλατοδρόμου στον περιφερειακό Γ. Γεννηματά, από την πλατεία Μανοπούλου μέχρι το τέλος του περιφερειακού (κόμβος Αγ. Κυριακής) καθώς και η διάνοιξη της οδού Σαμουήλ.

Πιο αναλυτικά, οι προτάσεις της ΔΚ Παραμυθιάς:

Υ∆ΡΕΥΣΗ-ΑΡ∆ΕΥΣΗ
1.Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης μέσω Προγράμματος 3.000.000 €

ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
1.∆ιάνοιξη της οδού Σαμουήλ -Αριστοφάνους 25.000 €                                                   
2.Ασφαλτόστρωση της οδού ∆ράκου 60.000 €         

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
1.Σχολείο Βούλγαρη μέσω προγράμματος 500.000 €
2.Κατασκηνώσεις 30.000 €

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ
1.Αναπλάσεις – ∆ιαμορφώσεις εξωτερικών χώρων 70.000 €
2.Υπόγειοι κάδοι 20.000 €
3.Εμποροπανήγυρη Παραμυθιάς 51.000 €
4.Πέτρινη επένδυση τοιχίων αντιστήριξης 30.000 €

ΜΕΛΕΤΕΣ ∆.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
1.Γενικές  μελέτες 10.000 €
2.Μελέτη πεζοδρόμησης – ποδηλατοδρόμος εθνικής οδού Αρχαγγέλου Νεραϊδας 10.000

In this article

Join the Conversation