Αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παράταση της δωρεάν παραχώρησης του ΚΕΓΕ Παραμυθιάς

Την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παράταση της δωρεάν παραχώρησης των εγκαταστάσεων του του κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Παραμυθιάς, αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση, το...

Την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παράταση της δωρεάν παραχώρησης των εγκαταστάσεων του του κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Παραμυθιάς, αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου.

Το κτίριο και ο περιβάλλον χώρος, του ΚΕΓΕ Παραμυθιάς που σήμερα χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για τις ανάγκες των κοινωνικών δομών του δήμου (κοινωνικό παντοπωλείο, ξενώνας άπορων, κακοποιημένων γυναικών κλπ) είχε παραχωρηθεί στον δήμο το 2012 και η δωρεά ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2017.

Το σχετικό αίτημα αναφέρει μεταξύ άλλων: “Με την υποβολή του αιτήματος προς το αρμόδιο υπουργείο ως ΔΣ θα δηλώνουμε ότι επιθυμούμε την παράταση της δωρέαν παραχώρησης χρήσης του ως άνω ακινήτου , το οποίο μας είναι απολύτως αναγκαίο για την συνέχιση της κάλυψης των στεγαστικών μας αναγκών και ειδικότερα του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης, Γραφείου Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Γραφείου ΤΟΕΒ, του Γραφείου Κίνησης και άλλων υπηρεσιών εκπληρώνοντας κατ ́ αυτό τον τρόπο κοινωφελείς σκοπούς και προάγοντας τα τοπικά συμφέροντα”


In this article

Join the Conversation