Αναβαθμίζουν και μεγαλώνουν τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου. (Για να χωρέσουν τα απορρίμματα και του Ιονίου;;)

Εργασίες για την επέκταση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, αποφάσισε σε συνεδρίαση της, η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας Ηπείρου. Το σχέδιο προβλέπει 2 στρεμμάτων και χωρητικότητας 450.000 m3, αναβάθμισης της...

Εργασίες για την επέκταση του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, αποφάσισε σε συνεδρίαση της, η επιτροπή περιβάλλοντος της περιφέρειας Ηπείρου.

Το σχέδιο προβλέπει 2 στρεμμάτων και χωρητικότητας 450.000 m3, αναβάθμισης της ΕΕΛ καθώς και λοιπές εργασίες για την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ, με σκοπό την σταδιακή μετατροπή του σε ΧΥΤΥ.

Έτσι ο κορεσμένος ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, μεγαλώνει και θα είναι έτοιμος να δεχτεί τα σκουπίδια του Ιονίου και οποιοδήποτε άλλο προκύψει.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων για την επέκταση και μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, καθώς και την ανανέωση αδειών και περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Ιωαννίνων. Ειδικότερα, από την Επιτροπή εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «Επέκταση και μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Ηπείρου», – μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου – προϋπολογισμού 12.348.205,36 ευρώ.

Η πράξη εκτός απο τον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου αφορά και την κατασκευή της επεκτασης (β’ φάσεων) του ΧΥΤΑ Ελληνικού καθώς και την κατασκευή αγωγού μεταφοράς στραγγισμάτων, για την σύνδεση της ΕΕΣ με το αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ). Το έργο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΠεΣΔΑ Ηπείρου και προβλέπεται να εξυπηρετήσει το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής πως ο αρχικός σχεδιασμός σύναψης της προγραμματικής σύμβασης περιλάμβανε και το ΧΥΤΑ Βλαχέρνας. Όμως, η διοίκηση του αντίστοιχου ΦΟΔΣΑ αποφάσισε την υλοποίηση του έργου με την αξιοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας άλλου φορέα, και όχι τελικά της Περιφέρειας Ηπείρου. Η κ. Καλογιάννη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Περιφέρεια Ηπείρου υλοποιεί από την αρχή της θητείας της ένα πρόγραμμα ολιστικής αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων, που αφορούν τα έργα προστασίας περιβάλλοντος. Ειδικά μετά την έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ, δρομολογούνται (στο πλαίσιο που ορίζεται αυτό) και οι τελικές διαδικασίες κατασκευής των έργων «ορόσημο» που θα καλύψουν μεσομακρόθεσμα κάθε ανάγκη στο σύνθετο πλέγμα της διαχείρισης των απορριμμάτων με ορθολογικά κριτήρια. Τα έργα που αποφασίζονται σήμερα αφορούν τους ΦΟΔΣΑ των Ενοτήτων Ιωαννίνων και Καρβουναρίου.

In this article

Join the Conversation