Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ζώων για τις δημοτικές βοσκές του δήμου Σουλίου

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες του δήμου Σουλίου, κάτοχοι μικρών και μεγάλων ζώων, καλούνται να προσέλθουν στα Δημοτικά Καταστήματα, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ή ΑΧΕΡΟΝΤΑ ή ΣΟΥΛΙΟΥ, από 02-11-2016 μέχρι & 30-12-2016, να...

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες του δήμου Σουλίου, κάτοχοι μικρών και μεγάλων ζώων, καλούνται να προσέλθουν στα Δημοτικά Καταστήματα, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ή ΑΧΕΡΟΝΤΑ ή ΣΟΥΛΙΟΥ, από 02-11-2016 μέχρι & 30-12-2016, να καταθέσουν δήλωση στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής κατά είδος αριθμός των ζώων, που επιθυμούν να εισάγουν στις Δημοτικές βοσκές της Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, όπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους, κατά το έτος 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ, οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την 30-12-2016 θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό 50% επί του νόμιμου καταβληθέντος δικαιώματος βοσκής, ότι δηλαδή προβλέπεται από τον κανονισμό βοσκής του Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation