Συγκροτήθηκε η ομάδα έργου για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων στον Αχέροντα

Συγκροτήθηκε η ομάδα για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και Ωρίμανση Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Περιοχή του Μυθικού Αχέροντα» αποτελούμενη από τρία μέλη υπαλλήλους του δήμου Σουλίου....

Συγκροτήθηκε η ομάδα για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και Ωρίμανση Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Περιοχή του Μυθικού Αχέροντα» αποτελούμενη από τρία μέλη υπαλλήλους του δήμου Σουλίου.

Έργο της ομάδας έργου είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός όλων των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα.

Η ομάδα έργου θα λειτουργεί εντός και εκτός ωραρίου εργασίας και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

Η ομάδα έργου:
Μαραζόπουλος Αθανάσιος, ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μόνιμους υπάλληλος Δήμου Σουλίου – Συντονιστής ομάδας έργου.
Παππά Λαμπρίνα, Ειδικό Συνεργάτη Δήμου Σουλίου, ΤΕ Πληροφορικής, μέλος της ομάδας έργου.
Ντάγκας Ευάγγελος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σουλίου, μέλος της ομάδας έργου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!