Ευχαριστήριο του προέδρου του Αυλοτόπου προς την Περιφέρεια για το νερό της κοινοτητας