Ερώτηση Γιόγιακα για την ένταξη του ελληνικού ποιμενικού στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Την ένταξη του ελληνικού ποιμενικού στο μέτρο «Διατήρησης Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων», με πρόβλεψη ενίσχυσης δικαιούχων –κτηνοτρόφων για την εκτροφή και διατήρησή του ζητάει με ερώτησή του...

Την ένταξη του ελληνικού ποιμενικού στο μέτρο «Διατήρησης Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων», με πρόβλεψη ενίσχυσης δικαιούχων –κτηνοτρόφων για την εκτροφή και διατήρησή του ζητάει με ερώτησή του προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο βουλευτής Θεσπρωτίας της ΝΔ Βασίλης Γιόγιακας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Ο ελληνικός ποιμενικός σκύλος εκτρέφεται επί χιλιάδες χρόνια αιώνες στις ορεινές περιοχές της χώρα μας με σκοπό τη φύλαξη κοπαδιών. Η προσαρμογή του στις αντίξοες συνθήκες της ορεινής κτηνοτροφίας τον βοήθησε να αναπτύξει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πολύτιμο φύλακα και συνοδό των κοπαδιών, ικανό να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων. Από αρχαιοτάτων χρόνων η εκτροφή και η διαχείριση του ελληνικού ποιμενικού ανήκε στον αγροτικό κόσμο που μεταχειριζόταν τα ζώα αυτά σύμφωνα με το προορισμό τους.

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 η αγορά και η διατήρηση του ελληνικού ποιμενικού ενισχυόταν μέσω Υπομέτρου που αφορούσε συνοδευτικές δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής, καθώς η συνύπαρξη γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας και άγριων ειδών στο ίδιο περιβάλλον δημιουργεί αφενός προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας για τις εκμεταλλεύσεις, αφετέρου ανθρωπογενή θνησιμότητα γι’ αυτά.

Ο Ελληνικός Ποιμενικός δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ποιμενικούς άλλων χωρών διότι η ύπαρξή του διέπεται από το βασικό αξίωμα ζωολογίας και βιολογίας δηλαδή την απόλυτη προσαρμογή επί χιλιάδες χρόνια στον συγκεκριμένο βιότοπο, δηλαδή τον Ελληνικό βιότοπο. Σήμερα η παραδοσιακή αυτή ελληνική φυλή κινδυνεύει με εξαφάνιση, λόγω κυρίως της εισαγωγής ξένων ποιμενικών σκύλων και των ανεξέλεγκτων διασταυρώσεων με αυτά, της εμπορευματοποίησης, εκτροφής και προώθησής διασταυρούμενων ειδών στην αγορά από αυτοπροσδιοριζόμενους ειδικούς και «διασώστες».

Επομένως κρίνεται απαραίτητη η προστασία του ελληνικού ποιμενικού προκειμένου να αποφευχθεί η ολοσχερής εξαφάνισή του. Στην κατεύθυνση αυτή φορείς και εκπρόσωποι της αγροτικής οικονομίας προτείνουν την ένταξη του ελληνικού ποιμενικού στο μέτρο «Διατήρησης Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στο οποίο θα προβλέπεται ενίσχυση της εκτροφής και διαχείρισης του ελληνικού ποιμενικού αποκλειστικά από κτηνοτρόφους.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Εάν προτίθεται, κατά την επικείμενη διαβούλευση για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, να μεριμνήσει για την ένταξη του ελληνικού ποιμενικού στο μέτρο «Διατήρησης Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων», με πρόβλεψη ενίσχυσης δικαιούχων–κτηνοτρόφων για την εκτροφή και διατήρησή του.»

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!