Αυτό είναι το τεχνικό Πρόγραμμα. Δείτε όλα τα προγραμματισμένα έργα του δήμου, για το 2017

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο (δεν το ψηφίσαν οι παρατάξεις “Ενωτική Κίνηση για την Ανάπτυξης” και “Λαϊκή Συσπείρωση” - αναλυτικά οι λόγοι στο τέλος του άρθρου)...

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ
1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  7.200,00 €
2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 7.200,00 €
3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ  7.200,00 €
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ  7.200,00 €
5 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΚ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  7.200,00 €
6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  15.000,00 €
7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  15.000,00 €
8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ  15.000,00 €
9 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ 5.000,00 €
10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5.000,00 €
11 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΤΚ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 7.200,00 €
12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 30.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 128.200,00 €

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ

13 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 300.000,00 €
14 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ  7.200,00 €
15 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  7.200,00 €
16 ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ  7.200,00 €
17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  15.000,00 €
18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ  10.000,00 €
19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ  10.000,00 €
20 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  7.200,00 €
21 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΚ ΓΛΥΚΗΣ 7.200,00 €
22 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΡΑΧΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΜΟΥΗΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 5.000,00 €
23 ΤΣΙΜΕΝΤΌΣΤΡΩΣΗ ΤΚ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ  7.200,00 €
24 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΚ ΦΡΟΣΥΝΗΣ  7.200,00 €
25 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΚ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ 7.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 397.600,00 €

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

26 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  50.000,00 €
27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ  7.200,00 €
28 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ  7.200,00 €
29 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 15.000,00 €
30 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 24.000,00 €
31 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕ ΣΟΥΛΙΟΥ 10.000,00 €
32 ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ  5.000,00 €
33 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΑΡΩΝ – ΦΡΕΑΤΙΩΝ  5.000,00 €
34 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ  24.000,00 €
35 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 15.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 162.400,00 €

ΚΤΙΡΙΑΚΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
36 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 70.000,00 €
37 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 20.000,00 €
38 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 20.000,00 €
39 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 10.000,00 €
40 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 5.000,00 €
41 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ  7.200,00 €
42 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΚ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ  5.000,00 €
43 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΧΟΥΛΙΟΥ ΤΚ ΞΗΛΟΡΟΦΟΥ 7.200,00 €
44 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΤΚ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  7.200,00 €
45 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΤΚ ΑΜΠΕΛΙΑΣ  5.000,00 €
46 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΜΑΝΔΡΟΤΟΠΟΥ ΤΚ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ  2.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 158.600,00 €

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ
47 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ”ΛΑΜΠΟΒΟ” ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  24.000,00 €
48 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ”ΛΑΜΠΟΒΟ” ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  18.000,00 €
49 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΛΥΚΗΣ  4.000,00 €
50 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΛΥΚΗΣ 4.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 896.800,00 €

Επίσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σουλίου 2017 θα συμπεριληφθούν τα ακόλουθα έργα
51 Κατασκευή Συνδέσεων δικτύων αποχέτευσης Παραμυθιάς – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πόλης Παραμυθιάς  974.600,00 € (Δάνειο από το ΤΠΔ)
52 Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο πρώην ειρηνοδικείο Παραμυθιάς  240.000,00 € (Δωρεά από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά για την προσχολική αγωγή)
Σύνολο 1.214.600,00 €


Τελικό Σύνολο 2.111.400,00 €

Μειοψήφησε η μείζονα αντιπολίτευση, κ.κ: Σακαρέλης Δημήτριος, Ζορκάδης Δημήτριος, Μπάμπας Ανδρέας, Χρήστου Δημήτριος, Τσανάκας Γεώργιος, Λύγκας Γεώργιος, Αλεξίου – Ντόκου Παναγιώτα, Μπαξεβάνου – Λαμπρούση Μαρία και Μπέλλος Θεοφάνης, οι οποίοι είπαν τα παρακάτω: Επαναλαμβανόσαστε.. και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε για μια ακόμη φορά. Όπως είχαμε τονίσει και προβλέψει κατά την κατάρτιση των προηγούμενων τεχνικών προγραμμάτων, ότι αυτά δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν, έτσι και σήμερα πιστεύουμε, ότι το παρόν τεχνικό πρόγραμμα παρόλο που είναι περιληπτικό, πρόχειρο , φειδωλό και ανεπαρκές, δεν θα υλοποιηθεί. Πιστεύουμε ότι κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού , αυτό θα μειωθεί τουλάχιστον 20 με 30%, όπως έγινε και στο παρελθόν και επίσης θα μειωθεί και στην πρώτη τροποποίηση του έτους για την τακτοποίηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα. Δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου και στα αιτήματα των προέδρων. Εσκεμμένα έγινε ομαδοποίηση έργων, για να φανεί ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, αλλά στην πράξη δεν θα πραγματοποιηθεί και επιπλέον δεν έχετε διευκρινίσει , που και πως θα γίνουν τα έργα, όπως κάνατε και τα προηγούμενα χρόνια και ουδέποτε δώσατε τα στοιχεία που σας έχουν ζητηθεί. Δεν συμπεριλαμβάνει σημαντικά αναπτυξιακά για το Δήμο έργα. Με αυτό το τεχνικό πρόγραμμα η Παραμυθιά, ο Αχέροντας, ο Δήμος γενικότερα μπαίνει στη συντήρηση και αυτό δεν μας χαροποιεί. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε το παρόν τεχνικό Πρόγραμμα .

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Μαρέτας Αριστείδης, ο οποίος είπε: “Αισθάνομαι ότι είμαι θεατής στο ίδιο έργο, λίγα έργα, λείπουν έργα σημαντικά, όπως σφαγεία, κατασκηνώσεις, Γηροκομείο κ.λ.π. Είχατε δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρχει σπίτι χωρίς δρόμο, όμως δεν τηρήσατε την υπόσχεσή σας. Με βάση αυτή τη λογική-πρακτική, σύντομα θα φέρετε για τροποποίηση το Τεχνικό πρόγραμμα και θα μας καλέσετε να την ψηφίσουμε. Καταψηφίζουμε το παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα γιατί θεωρούμε ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του τόπου μας και επιπλέον θεωρούμε ότι αυτό δεν θα υλοποιηθεί”.

Αποτέλεσμα εικόνας για banner-raptis paramythia-online.gr

In this article

Join the Conversation