Μελέτη για νέα επιλέξιμα βοσκοτόπια απ’ το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Νομό Θεσπρωτίας

Ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες επιλέξιμες εκτάσεις βοσκότοπων σε οκτώ νομούς της χώρας, καθώς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020),...

Ανοίγει ο δρόμος για περισσότερες επιλέξιμες εκτάσεις βοσκότοπων σε οκτώ νομούς της χώρας, καθώς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Μέτρου 20 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020), προέβη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση οκτώ μελετών, που αφορούν τις πρακτικές και τα συστήματα βόσκησης, καθώς και τις ιδιαιτερότητες των βοσκήσιμων γαιών.

Πρόκειται για τους νομούς Λέσβου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ροδόπης, Αιτωλοακαρνανίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Ηρακλείου, περιοχές, όπου κατά κύριο λόγο εντοπίζονται μεγάλα προβλήματα επιλεξιμότητας βοσκότοπων, λόγω ειδικών συνθηκών.

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, μαζί με εκείνες που εκπόνησε ο ΕΛΓΟ, εκτιμάται πως θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση της νέας βάσης δεδομένων επιλέξιμων εκτάσεων, ώστε έως τον Ιανουάριο του 2019, να οριστικοποιηθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος 4351/2015 για τις Βοσκήσιμες γαίες.

απο agronews.gr

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!