Δράση συγκέντρωσης τροφίμων για τους άπορους, απο τον Εμπορικό Σύλλογο Παραμυθιάς