Έρανος Αγάπης από την Ιερά Μητρόπολη Παραμυθιάς

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, Ὅλοι γνωρίζουμε τίς δυσκολίες τῆς σύγχρονης ζωῆς καί τόν σκληρόν ἀγῶνα, πού κάθε ἄνθρωπος κάνει γιά τήν ἐπιβίωση. Ὁμολογουμένως ὅλοι ἔχουμε δυσκολίες καί ἀνάγκες. Ὑπάρχουν...

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ὅλοι γνωρίζουμε τίς δυσκολίες τῆς σύγχρονης ζωῆς καί τόν σκληρόν ἀγῶνα, πού κάθε ἄνθρωπος κάνει γιά τήν ἐπιβίωση. Ὁμολογουμένως ὅλοι ἔχουμε δυσκολίες καί ἀνάγκες. Ὑπάρχουν ὅμως ἀναμεσά μας καί ἄνθρωποι τελείως πτωχοί, ἄρρωστοι ἐγκαταλελειμμένοι, πού στεροῦνται καί τά πλέον ἀπαραίτητα. Αὐτοί οἱ ἐνδεεῖς εἶναι, κατά τόν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου «ἐλάχιστοι ἀδελφοί τοῦ Κυρίου», πού ἔχουν τήν ἀνάγκην τῆς ἰδικῆς μας ἀγάπης.

Οἱ μεγάλες καί ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, κατά τίς ὁποῖες, ὅλοι μας θέλουμε νά περάσουμε χαρούμενα καί εὐτυχισμένα, προβάλλουν σάν εὐκαιρία ἐκδηλώσεως τῆς ἀγάπης μας πρός αὐτούς. Στό πρόσωπο τους, ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ζητάει τήν συμπόνοιά μας καί τό ἔλεός μας.

Ἄς κάνουμε ὅτι μποροῦμε. Γιά τόν ἱερό αὐτόν σκοπό, κάθε χρόνο αὐτές τίς ἡμέρες, ἡ Ἐκκλησία ὀργανώνει τόν ἔρανο τῆς ἀγάπης, καί μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά προσφέρουμε λίγη χαρά σ’ αὐτούς πού τήν ἔχουν τόσο πολύ ἀνάγκη.

Σᾶς εὔχομαι καλά Χριστούγεννα μέ ὑγεία καί οἰκογενειακή εὐτυχία. Χ ρ ό ν ι α Π ο λ λ ά


Ὁ Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν, Γηρομερίου καί Πάργας
Τ Ι Τ Ο Σ
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!