Σημαντική διπλωματική νίκη της Ελλάδας. Ο Ν. Κοτζιάς πέρασε όλες τις ελληνικές θέσεις για την Αλβανία. Tι λέει ο Μ. Κάτσης

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Θέμα του Συμβουλίου ήταν τα συμπεράσματα για τις...

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Θέμα του Συμβουλίου ήταν τα συμπεράσματα για τις υποψήφιες χώρες προς ένταξη στην διεύρυνση της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένης της γειτονικής στη Θεσπρωτία, Αλβανίας.

Στις αποφάσεις του Συμβουλίου, παρά την επιμονή της Ιταλίας να δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αυτό δεν κατέστη εφικτό και η Ελλάδα κατέθεσε προτάσεις και προϋποθέσεις που έγιναν όλες δεκτές. Η Αλβανία καλείται πριν ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών όπως η αλλαγή εκλογικού συστήματος, η πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος κ.α. να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των μειονοτήτων και επιπλέον να υλοποιήσει την συμπερίληψη σε όλες τις δράσεις του αλβανικού κράτους των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αυτών των μειονοτήτων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς δήλωσε: «Δεν υπάρχει ζήτημα που θελήσαμε και να μην εντάχθηκε στο σχέδιο των συμπερασμάτων. Έχουμε καινούρια ζητήματα που ετέθησαν για πρώτη φορά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και νομίζουμε ότι θα βοηθήσουν να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της ελληνικής γηγενούς εθνικής μειονότητας, όπως και τα ιδιοκτησιακά της δικαιώματα». Ο Ν. Κοτζιάς πρόσθεσε ότι η Ελλάδα επιθυμεί την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρώπη και τις σχέσεις καλής γειτνίασης. «Εκτιμούμε ότι έχουν γίνει βήματα ανασυγκρότησης της Αλβανίας. Αλλά δε δεχόμαστε δύο πράγματα: Πρώτον, να διαμορφώνονται πελατειακές σχέσεις από τρίτα ευρωπαϊκά κράτη προς υποψήφιες χώρες και να αξιολογούνται αυτές οι χώρες στη βάση πελατειακών σχέσεων και συμφερόντων. Δεύτερον, συμπληρωματικά ως προς το πρώτο, να γίνεται μια διαδικασία a la carte, δηλαδή, αντί να ισχύουν όλες οι αρχές που ίσχυαν μέχρι τώρα για ένταξη στην ΕΕ, ξαφνικά να μην ισχύουν για τη μια ή για την άλλη χώρα»

Σε δηλώσεις του, ο βουλευτής Θεσπρωτίας Μάριος Κάτσης, αναφέρει μεταξύ άλλων:

“Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει έμπρακτα την πάγια εθνική θέση για σχέσεις καλής γειτονίας με την Αλβανία και στηρίζει την ενταξιακή πορεία της χώρας υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Σε αντίθεση με τα πεπραγμένα προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων κατά τη θητεία των οποίων η Αλβανία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ άνευ ανταλλαγμάτων και έλαβε καθεστώς υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ χώρας, χωρίς να έχει εκπληρωθεί το σύνολο των σχετικών προϋποθέσεων- και πρωτίστως εκείνη οποία αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων- η παρούσα κυβέρνηση δεν προτίθεται να επαναλάβει τα λάθη τους ούτε να ακολουθήσει τον ολισθηρό δρόμο της ΝΔ σε εθνικιστική ανέξοδη ρητορική εσωτερικής κατανάλωσης, όπως ακριβώς κάνει και ο Ε. Ράμμα. Η κατοχύρωση των ελληνικών θέσεων σε διεθνές διπλωματικό επίπεδο, αλλά και η τήρηση των κανόνων «καλής γειτνίασης», είναι η αποτελεσματικότερη έμπρακτη καταδίκη εμπρηστικών δηλώσεων που έχουν μόνο επικοινωνιακό αντίκτυπο.”


In this article

Join the Conversation