Εντάχτηκε στο Ε.Π. το Κέντρο Κοινότητας με 112.320. Ποιοι ωφελούνται και με τι.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου, με προϋπολογισμό 112.320 ευρώ. Η πράξη χρηματοδοτείται από το...

Με απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος 2014-2020” το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουλίου, με προϋπολογισμό 112.320 ευρώ.

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το κέντρo θα λειτουργεί για 8 ώρες καθημερινά (από Δευτέρα ως Παρασκευή) και ημερομηνία των πράξεων ορίστηκε η 1η Φεβρουαρίου 2017 και λήξης η 31η Ιουλίου 2020.

Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου με προτεραιότητα σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και μετανάστες, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη”.

Θα παρέχει ενημερωτική συνδρομή για θέματα νομικού χαρακτήρα, ενώ υπάρχουν και δράσεις γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες, ενώ θα συμβάλλει και στη συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!