Η Ο.Ε της Περιφέρειας ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ και την έκδοση νέας άδειας διάθεσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, για την...

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου και την έκδοση νέας άδειας διάθεσης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για το ΧΥΤΑ.

Ειχε προηγηθεί, αποφαση της επιτροπής περιβάλλοντος για εργασίες για την επέκταση του ΧΥΤΑ και πιο συγκεκριμένα σε 2 στρεμματα χωρητικότητας 450.000 m3, την αναβάθμιση της ΕΕΛ καθώς και λοιπές εργασίες για την αναβάθμιση του ΧΥΤΑ, με σκοπό την σταδιακή μετατροπή του σε ΧΥΤΥ.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!