Την Παρασκευή η τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής για το 2016. Μεταξύ των θεμάτων η μελέτη γα το σχολειο Βούλγαρη

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου και ώρα 8.30΄, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1.Καθορισμός...

Συνεδριάζει στην Παραμυθιά την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου και ώρα 8.30΄, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Καθορισμός όρων διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»-Συγκρότηση Επιτροπών.

2.Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ –ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» -Συγκρότηση Επιτροπών.

3.Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της μελέτης: «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»-Συγκρότηση Επιτροπών.

4.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης «Ξενώνα» Δ.Ε Σουλίου.

5.Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής Δήμου Σουλίου, για το έτος 2016.

6.Ανατροπή αναλήψεων πιστώσεων οικ. έτους 2016.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!